Bitter Kola (Orogbo)

Vendor: Afrikan Djeli
Type: Spirituality

Bitter kola is known as Orogbo in Yoruba land, Namijin-goro among the Hausas, Akuilu in Igboland.